Splošni pogoji

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Spletno prodajo izvaja Avantura Mediji, Romana Dobnikar Šeruga, s.p., Gasparijeva 8, 1000 Ljubljana. Matična številka je 8104697, davčna številka je 87654709.

Jamčimo, da je vsak nakup v naši spletni trgovini varen.

Cene izdelkov in poštnine so v evrih. Kupnina se zaračuna v enem obroku.

Vse cene veljajo za dostavo na območju Slovenije. Za pošiljanje izdelkov v tujino nam pišite na elektronski naslov info@revija-avantura.si.

Ob naročilu letne naročnine začne naročnina teči s tekočo številko. Naročnina velja do preklica. Pisne odpovedi upoštevamo ob izteku naročnine. Mesec dni pred iztekom izbranega časovnega obdobja oziroma najkasneje ob izteku obdobja, za katerega je plačana naročnina, bo izdajatelj naročniku poslal plačilni nalog za podaljšanje naročnine.

Veljajo cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, način dostave, soudeležbe pri poštnini …) na dan oddaje naročila. Velja originalni račun, ki ga prejmete ob plačilu oz. dostavi v povezavi s splošnimi pogoji, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila.

Kot kupec imate pravico odstopiti od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop z nedvoumno izjavo v 14 dneh od prejema blaga na elektronski naslov info@revija-avantura.si ali na naslov Avantura Mediji, Gasparijeva 8, 1000 Ljubljana. Sporočilo o odstopu od pogodbe je pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka. Če odstopite od pogodbe, morate prejeto blago vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopate od pogodbe, pri čemer sami krijete stroške vračila blaga. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe vam bomo v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili, vrnila vsa prejeta plačila. Blago nam morate vrniti v takem stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko vam je bilo izročeno, na naslov Avantura Mediji, Gasparijeva 8, 1000 Ljubljana. Vračilo že prejetih plačil se lahko zadrži do prevzema vrnjenega blaga ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago poslali nazaj.

V primeru odstopa od nakupa artikla, ob katerem je bil možen nakup veznega artikla po ugodni nižji ceni, pa kupec veznega artikla ni vrnil v zakonskem roku oziroma ga ni vrnili v stanju, v kakršnem ga je prejel, je Avantura Mediji upravičena vezni artikel zaračunati po polni prodajni ceni.

Kot kupcu vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Kupec ima možnost uveljavljanja stvarnih napak pri Avantura Mediji, kamor lahko naslovi tudi vse morebitne reklamacije in pritožbe. Naslov za sprejem reklamacij je info@revija-avantura.si ali Avantura Mediji, Gasparijeva 8, Ljubljana. Reklamacije bodo rešene v najkrajšem možnem času.

Avantura Mediji ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Pisna dokazila o naročilu kupca so skupaj s splošnimi pogoji shranjena na sedežu Avantura Mediji, Gasparijeva 8, 1000 Ljubljana, in so kupcu dostopna na podlagi njegove zahteve.

S klikom na gumb “Naroči in plačaj” v zadnjem koraku nakupa bomo zajeli vaše naročilo in vas o tem tudi obvestili na e-mail, ki ste ga navedli pri registraciji. S klikom na gumb »Zaključi in oddaj naročilo« ste sklenili prodajno pogodbo z Avantura Mediji, Gasparijeva 8, Ljubljana. Pogodba je sklenjena za obdobje do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostava blaga in plačilo celotne kupnine.

V primeru vprašanj ali težav se lahko vedno obrnete na nas: info@revija-avantura.si. S klikom na gumb “Naroči in plačaj” potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno – plačilnih pogojev, ki so tu navedeni in da ste bili na te pogoje ob registraciji izrecno opozorjeni. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.

Politika varovanja osebnih podatkov

1.     Upravljavec

Uradno ime podjetja: AVANTURA MEDIJI, Romana Dobnikar Šeruga s.p.
Sedež podjetja: Gasparijeva 8, 1000 Ljubljana, Slovenija
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Romana Dobnikar Šeruga,

Gasparijeva 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.: +386 41 389 731, e-pošta: info@revija-avantura.si

 

2.     Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo

 • naslov elektronske pošte,
 • ime,
 • priimek,
 • naslov

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Osebne podatke uporabljajo naši naslednji oddelki:

 • Prodaja,
 • Marketing,
 • Podpora strankam.

 

3.     Iznos

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

 

4.     Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

 

5.     Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva

 • vpogled,
 • popravek,
 • popoln izbris,
 • prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
 • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

V kolikor posameznik meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, lahko kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju njegovih pravic.